Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2011

agnisa
0372 0c51
agnisa
2572 1f4f
Trololololo land
Reposted frompeng peng vianienasycenie nienasycenie
agnisa
agnisa
3524 866c
Reposted fromczerski czerski viaakrew akrew
agnisa
3786 5feb
unicorn
Reposted frombrzoza brzoza viaakrew akrew
agnisa
4071 3379
Reposted fromcynamon cynamon viaakrew akrew
agnisa
MAJ. Serca biją nam szybciej.
Reposted fromDangerousHope DangerousHope viaakrew akrew
agnisa
agnisa
4397 4ab1 500
Reposted fromsimplepleasures simplepleasures viaakrew akrew
agnisa
Ludzie zupełnie mi nie znani, anonimowi wręcz szanują mnie znaczniej bardziej.
Reposted fromakrew akrew
agnisa
agnisa
9587 6d58 500
Reposted fromsmokeshe smokeshe viaakrew akrew
agnisa
Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.
— Coco Chanel
Reposted fromKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada viaakrew akrew
agnisa
na fejsie, obok 'lubię to!', powinno być 'jebie mnie to!'.
— Mtz, przemyślenia
Reposted frommartinez martinez viaakrew akrew
agnisa
Wie Pani, ile nerwów kosztuje człowieka utrzymywanie absolutnego spokoju?
— M. Janion
Reposted fromautoobdukcja autoobdukcja viaakrew akrew
agnisa
8200 5a93
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaexize exize
agnisa
kiedyś Ci* umrę.
— *jej/jemu/nam/wam/im/sobie/wszystkim/nikomu (niepotrzebne opluć).
Reposted fromciarka ciarka viaexize exize
agnisa
inception chair
Reposted fromennyi ennyi viaexize exize
agnisa
1545 1d9e
Reposted fromRamme Ramme viaexize exize
agnisa
Właściwie nic mi nie jest. To znaczy jest mi wszystko.
— Katarzyna Grochola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl